فیلم/اجرای حکم قضایی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس در منطقه سیاه بیشه
فیلم/اجرای حکم قضایی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس در منطقه سیاه بیشه

به گزارش ندای تجن- شمس ناتری سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس گفت: حکم قضایی مبنی بر رفع تصرف اراضی ملی به مساحت ۸۳۰ متر مربع و قلع و قمع یک دستگاه ساختمان دوبلکس به مساحت تقریبی ۲۰۰ متر مربع در اراضی ملی واقع در منطقه سیاه بشه اجرا شد. ان شااالله با […]

به گزارش ندای تجن- شمس ناتری سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس گفت: حکم قضایی مبنی بر رفع تصرف اراضی ملی به مساحت ۸۳۰ متر مربع و قلع و قمع یک دستگاه ساختمان دوبلکس به مساحت تقریبی ۲۰۰ متر مربع در اراضی ملی واقع در منطقه سیاه بشه اجرا شد.

ان شااالله با همت نیروهای خدوم منابع طبیعی سایر حکم ها نیز اجرا می شود.