سند آمایش آموزش عالی مازندران مبنای توسعه و تحول استان است / لزوم باز تعریف و ساماندهی رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیازهای توسعه‌ای مازندران
سند آمایش آموزش عالی مازندران مبنای توسعه و تحول استان است / لزوم باز تعریف و ساماندهی رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیازهای توسعه‌ای مازندران
استاندار مازندران، سند آمایش آموزش عالی مازندران با رویکرد ماموریت گرایی را مبنای توسعه و تحول استان دانست و گفت: رشته های دانشگاهی مازندران با توجه به نیازمندی های مختلف و اساسی این استان نیاز به بازتعریف دارد. ‎

ندای تجن- براساس گزارش روابط عمومی-سید محمود حسینی پور روز چهارشنبه در کارگروه پیاده سازی آمایش و مدیریت تحول آموزش عالی مازندران که با حضور معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در ساری برگزار شد، افزود:‌ با توجه به فعالیت چشمگیر مراکز آموزش عالی دراستان، میانگین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان مازندران ۲۱ درصد بیشتر از متوسط کشوری است.

وی با توضیح این که برای اشتغال فارغ‌التحصیلان باید برنامه های جدی تری اجرا شود، چراکه بیشتر رشته های تحصیلی دانشگاهی مازندران مرتبط با نیازهای استان نیست، تصریح کرد: معتقدم آموزش عالی استان باید به صورت زنجیره هماهنگ و مرتبط با برنامه ریزی توسعه ای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مازندران باشد.

نماینده عالی دولت در مازندران به نسل چهارم و پنجم آموزش عالی با محوریت مراقبت از حفاظت محیط‌زیست در کشورهای مختلف دنیا به خصوص خطه شمالی ایران اشاره کرد و گفت:‌ دنیا چالش های توسعه ای را با پیوست محیط زیست حل کرد اما این موضوع مهم در مازندران مورد غلفت آموزش عالی قرار گرفت.

وی مهارت آموزی در دانشگاه های مازندران را ضروری ترین نیاز های امروز استان برای حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال دانست و گفت: تربیت صرفاً تئوری در دانشگاه پیشرفت را ایجاد نمی کند.

حسینی پور با بیان این که مازندران رتبه نخست را در امر تحول و پیشرفت را با اجرایی کردن سند آمایش آموزش عالی کسب خواهد کرد، گفت: ماموریت گرایی برای هر یک از دانشگاه های مازندران باید تعریف و پاسخگویی برای آنان مطرح شود.

استاندار مازندران مواضع بعضی از دانشگاه های استان را همچنان انفعالی توصیف کرد و بیان داشت: رویکرد گرایش کاهش کمییت جذب دانشجو در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم به ارتقای کیفیت آموزش عالی کمک شایانی کرده است.

حسینی پور، گفت: مدیریت هوشمند در آموزش عالی نیاز اساسی کشور و مازندران است.

وی ادامه داد:‌ بهبود ساختار مدیریتی و تصمیم گیری در آموزش عالی باید تحت آمایش دقیق آموزش عالی مازندران باشد.

استاندار مازندران با بیان این که هدف‌گذاری درآمایش آموزش عالی در استان باید متناسب با اولویت نیازمندی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد، گفت: چشم انداز توسعه ای آینده استان باید مبتنی بر تک تک نیازمندی های مازندران مطابق با آموزش عالی صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: توسعه مراکز فنی و حرفه ای آموزرش عالی مازندران با گرایش کشاورزی زراعی، باغداری، دامداری و گلخانه ای است، یعنی آموزش عالی استان باید متناسب با نیازمندی های این رشته فارغ‌التحصیلان فنی و حرفه ای تربیت کند.

وی همکاری مراکز آموزش عالی دولتی، خصوصی، آزاد و غیر انتفاعی در مازندران را ضعیف دانست و گفت: آموزش عالی در مازندران باید در مسیر توسعه فعالیت کند، با ساماندهی آموزش عالی استان ها هزینه سربار دولت کم خواهد شد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت سیزدهم با پیاده سازی آمایش و مدیریت تحول آموزش عالی استان ها این چالش ها را به صفر خواهد رساند.

استاندار مازندران، گفت: میز فعالیت دستگاه های اجرایی با مراکز آموزش عالی باید یکپارچه شود، امروز با درایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت سیزدهم، با ایجاد کارگروه آموزش عالی در استان ها این میز مشترک شکل گرفت.

حسینی پور بیان داشت: در آمایش آموزش عالی ماموریت گرایی دانشگاه های مازندران که درعمل تاچه اندازه باید به نیازهای استان پاسخگو باشند، تعریف شده است یعنی ماموریت گرایی به عنوان تکلیف اداری و کاربردی دانشگاه ها شد.

وی بر لزوم توسعه آموزش فنی و حرفه ای در مازندران تاکید کرد و گفت: امروز از بین بسیاری از رشته های فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان نمی توان شغل پیدا کرد، اما از مهارت فنی و حرفه ای به راحتی شغل پیدا می شود.

نماینده عالی دولت در مازندران، گفت: حفظ این افراد مدیریت فنی نیاز دارد، یعنی باید بستر کاری برای نابغه و نخبگان کشور فراهم شود، وضعیتی که اکنون وجود ندارد و آنان اصلا در تصمیم سازی و تصمیم گیری شرکت داده نمی شوند.

استاندار مازندران اولویت فعالیت اقتصادی استان برای کشور را تولیدات محصولات کشاورزی دانست و توضیح داد:‌ با توجه به نقش محوری مازندران در امنیت غذایی ملی باید به کشاورزی دانش بینان توجه ویژه شود.

حسینی پور گفت: در حالی که قدرت امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران با تولیدات کشاورزی مازندران گره خورده است اما رابطه بین آموزش عالی و کشاورزی مازندران ضعیف است.

وی ادامه داد:‌ پیاده سازی آمایش و مدیریت تحول آموزش عالی مازندران با محوریت اولویت توسعه کشاورزی و حفاظت محیط زیست است به همین دلیل باید نقش دانشگاه و آموزش عالی برای دانش بنیان کردن کشاورزی استان بیشتر شود.

استاندار مازندران به وجود فرصت ظرفیت ۲۹۰ میلیارد دلاری واردات محصولات غذایی کشور روسیه اشاره کرد و ادامه داد:‌ریل گذاری دانشگاه و آموزش عالی در برنامه هفتم باید صد درصد تحولی و توسعه ای باشد و کشاورزی دانش بنیان مازندران باید مورد اهتمام قرار بگیرد.

نماینده عالی دولت در مازندران گفت: در آمایش آموزش عالی مازندران، کادر سازی اداری و مسوولیت پذیری در دستگاه دولتی نیز مورد اهتمام است.

حسینی پور با ذکر این نکته که راستی آزمایی رشته های دانشگاهی در ایجاد اشتغال باید انجام شود، گفت: سند آمایش چراغ راه آموزش عالی برای توسعه مازندران است، باید برش استانی و شهرستانی آمایش آموزش عالی را در استان ن انجام بدهیم، از طرفی باید بر اساس ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ بومی مازندرانی انجام شود.

وی گفت: رشته های بی هدف در آموزش عالی مازندران حذف شود، بومی سازی و حرفه ای کردن رشته های آموزش عالی مورد تاکید است.