برگزاری چهل دومین دوره آزمون ادواری مهارتی در قائم شهر
برگزاری چهل دومین دوره آزمون ادواری مهارتی در قائم شهر
یزدانی شورمستی افزود قائم شهر یکی از شش شهرستان برگزار کننده آزمون مهارتی کار و دانش در استان مازندران است که بیش از ۴۰۰ نفر درآزمون مهارتی این شهرستان شرکت کردند.

ندای تجن- آزمون تئوری و آنلاین چهل و دومین دوره آزمون ادواری مهارتی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در رشته های مختلف هنری و با حضور آهنگر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ، روحی معاون هنری اداره کل ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ، رئیس حوزه مدیر کل ، مسئول آموزش اداره کل و شهرستان در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر برگزار شد.

مهدی یزدانی شورمستی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم شهر با اشاره به اقدامات حمایتی و تعامل و همکاری این اداره با هنرجویان مراکز مهارتی و مدارس کار و دانش از همه کسانی که در برگزاری این آزمون ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم شهر را یاری کردند قدردانی نمود‌.

یزدانی شورمستی افزود قائم شهر یکی از شش شهرستان برگزار کننده آزمون مهارتی کار و دانش در استان مازندران است که بیش از ۴۰۰ نفر درآزمون مهارتی این شهرستان شرکت کردند.

  • منبع خبر : روابط عمومی