بهره مندی 20 هزار خانوار مازندرانی از آب آشامیدنی با استفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران
بهره مندی 20 هزار خانوار مازندرانی از آب آشامیدنی با استفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران

ندای تجن-مدیر عامل آبفا مازندران گفت: شرکت آب و فاضلاب مازندران با بهره مندی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، طرحهای آبرسانی را در استان شروع کرده و در حال حاضر با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست. مهندس بهزاد برارزاده اظهار داشت: طرحهای آبرسانی متعددی با استفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی […]

ندای تجن-مدیر عامل آبفا مازندران گفت: شرکت آب و فاضلاب مازندران با بهره مندی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، طرحهای آبرسانی را در استان شروع کرده و در حال حاضر با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.

مهندس بهزاد برارزاده اظهار داشت: طرحهای آبرسانی متعددی با استفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران در 16شهرستان شامل نکا، میاندرود، ساری، جویبار، سیمرغ، سوادکوه، سوادکوه شمالی، بابل، آمل همچنین محمود آباد، نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر و در مجموع 38 روستای استان در حال اجراست که پس از اتمام عملیات  آبرسانی 19هزار و 825 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

به گفته برارزاده تا کنون3کیلومتر خط انتقال، 11 کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی  انجام شد.

او با اشاره به حفر یک حلقه چاه  و احداث 6 واحد ایستگاه پمپاژ در روستاهای تیرکن، ممرزکن، سلیم بهرام، کرکاس، بادله و چلمردی گفت:  احداث مخازن زمینی در مجموع به حجم  9هزار متر مکعب  در تعدادی از روستاهای استان،  بخش دیگری از اقدامات انجام شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: تا کنون  232  میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرحها صرف شد.