جلسه هماهنگی اجرای تفاهم نامه با سازمان بسیج سازندگی در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت برگزار شد
جلسه هماهنگی اجرای تفاهم نامه با سازمان بسیج سازندگی در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت برگزار شد
در این نشست موضوعاتی از قبیل تامین ، کاشت و نگهداری از نهال کاشته شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ندای تجن-در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری جلسه هماهنگی اجرای شدن تفاهم نامه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری با سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا در محل سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

در این جلسه دکتر علوی مدیرکل، مهندس غفاری معاون امور جنگل اداره کل و سرهنگ اقبال پور رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا حضور داشتند.

در این نشست موضوعاتی از قبیل تامین ، کاشت و نگهداری از نهال کاشته شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سید علی علوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری در این نشست بیان داشت؛ با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد محقق شدن طرح کاشت یک میلیارد درخت در چهار سال و کاشت سه نهال در سال توسط هر ایرانی و تاکیدات سردار زهرایی ریاست سازمان بسیج سازندگی کشور بر اجرای شدن منویات مقام معظم رهبری در زمینه کاشت یک میلیارد درخت در زمان مقرر، با استفاده از ظرفیت بالای بسیج امکان پذیر میباشد

سرهنگ اقبال پور رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا در این جلسه بیان داشت؛ در کنار هم قرار گرفتن منابع طبیعی و بسیج سازندگی خصوصا استفاده از ظرفیت گروه های جهادی میتوانند مشکلات حوزه منابع طبیعی را حل کند. وی افزود بسیج سازندگی میتواند با در اختیار قرار دادن عرصه از طرف منابع طبیعی در امر تولید نهال هم نقش اساسی ایفا کند. رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا گفت؛ در حوزه نیروی انسانی هیچ محدودیت در سازمان بسیج سازندگی وجود ندارد. در بخش صیانت و حفاظت از جنگل هم بسیج در کنار منابع طبیعی فعالیت تمام قد حضور دارد.

ریاست و کارشناسان اداره جنگلکاری اداره کل، ریاست اداره آموزش ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل و فرمانده پایگاه اداره کل نیز در این جلسه حضور داشته اند.