مسئول روابط عمومی هیات اسکیت استان مازندران معرفی شد
مسئول روابط عمومی هیات اسکیت استان مازندران معرفی شد
طی حکمی از سوی حسین خیری نیا رئیس هیات اسکیت مازندران ، خانم مائده عمادی بعنوان مسئول روابط عمومی هیات اسکیت مازندران منصوب و معارفه شد

ندای تجن- در قسمتی از حکم حسین خیری نیا به مسئول روابط عمومی هیات اسکیت مازندران نوشته شده است نظر به تخصص ، تعهد و تجارب ارزشمند سرکار عالی ، به موجب این ابلاغ به سمت مسئول روابط عمومی هیات اسکیت استان مازندران منصوب می شوید.

با توجه به نقش مؤثر روابط عمومی در ارتباط با مخاطبین و تعامل با نهادها ، امید است با برنامه ریزی و تلاش و همکاری با همه بخش های این هیات ، ارتباط نزدیک و تعامل با رسانه ها و خبرنگاران ، تهیه و ارسال گزارش فعالیت ها و جمع بندی آن بصورت گزارش ماهانه ، فصلی و سالانه و برنامه ریزی جهت تنویر افکار عمومی و اجرای شیوه های مناسب برای رشد کمی و کیفی ورزش اسکیت در پناه خداوند بزرگ موفق و موید باشید.

  • منبع خبر : مائده عمادی