اسناد بایگانی مرتبط با راه‌آهن ایران از مهم‌ترین منابع پژوهشی امروز است
اسناد بایگانی مرتبط با راه‌آهن ایران از مهم‌ترین منابع پژوهشی امروز است
مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران از اسناد راه آهن ایران با هدف حفظ و نگهداری به عنوان مهم ترین منابع پژوهشی بهره مند می شود.

ندای تجن- محمد فوقی مدیر اسناد و کتابخانه ملی مازندران در دیدار با رحمان معصومی مدیرکل راه آهن شمال گفت: ما در کنار حفظ اسناد انتقالی دستگاههای اجرایی و تعیین تکلیف اسناد امحایی به دنبال حفظ و نگهداری اسناد راهبردی و سندهای چشم انداز اداره کل راه آهن شمال هستیم تا به عنوان حافظه تاریخی و هویت ملی برای نسل های آینده از آن نگهداری نماییم.

وی گفت: اسناد بایگانی و راکد مرتبط با راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخشی از محتویات بایگانی هاست که امروزه از مهمترین منابع پژوهشی است که به لحاظ تاریخی،فرهنگی،سیاسی و اجتماعی دارای اهمیت هستند و حافظه تاریخی ملت ها را شکل می‌بخشند که رسالت و ماموریت ما هم ترویج فرهنگ و ارزش‌های ملی و توجه به تحقیق و پژوهش و توسعه ارتباطات با نهادهای علمی آموزشی و افزایش حجم اسناد و مخازن اطلاعات به عنوان شاخص‌های توسعه و تحول فرهنگی است.

رحمان معصومی مدیرکل راه آهن شمال نیز در این دیدار با تاکید بر رعایت اصول کلی سیاست آرشیوی و پیگیری و اجرای آن و شناسایی و گردآوری و طبقه بندی اسناد و اقدامات لازم برای جلوگیری از زوال اسناد و افزایش عمر اسناد با کاربرد فنون جدید گفت: اسناد خزانه تاریخی و فرهنگی مردم یک جامعه محسوب می‌شود و هدف اساسی تقویت هویت ملی و فرهنگی است و ما در استعلام و انتخاب اسناد باارزش دولتی به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی مازندران و امکان استفاده نسل‌های حال و آینده و دسترس پذیر کردن آنها برای عموم مردم همکاری لازم را خواهیم داشت چرا که باور داریم دوام و بقای هر ملت و هدایت فرهنگی و تاریخی هر ملتی ریشه در میراث مکتوب و فرهنگی پیشینیان آن ملت دارد. اسناد ملی هم بیانگر خاطرات هر ملت محسوب می‌شود.