فعالان گردشگری مازندران از هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته بازدید کردند
فعالان گردشگری مازندران از هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته بازدید کردند
در این تور فعالان گردشگری به همراه بیاتی مدیر مؤسسه گردشگری سپنتاروژان بابل و کریمی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان از غرفه‌های مازندران و سایر استان‌ها بازدید کردند.

به گزارش ندای تجن – در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه سال جاری تور بازدید اقامتگاه‌داران و بوم گردی‌ها و فعالان گردشگری با میزبانی مؤسسه گردشگری سپنتاروژان بابل و حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته واقع در تهران برگزار شد.

در این تور فعالان گردشگری به همراه بیاتی مدیر مؤسسه گردشگری سپنتاروژان بابل و کریمی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان از غرفه‌های مازندران و سایر استان‌ها بازدید کردند.

راهنمایان گردشگری معرفی نامه اقامتگاه های بوم گردی اعضای خوشه بوم گردی مازندران که توسط شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران تهیه شد را در اختیار غرفه‌های استان قرار دادند.

 فعالان گردشگری تور ساعت 14 عصر در کارگاه آموزشی نقش مشارکتی راهنمایان گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی در حفاظت از جنگل‌های هیرکانی با آموزش «تارا رادی» راهنمای گردشگری و مدرس موسسه‌های گردشگری استان مازندران که در محل سالن 35 نمایشگاه برگزار شد شرکت کردند.

رادی در این کارگاه  پس از معرفی جنگل‌های ارزشمند هیرکانی، اهمیت و فواید جنگل به‌ویژه در گردشگری را مورد بررسی قرارداد و به‌منظور حل بحران تخریب جنگل‌های هیرکانی، ابتدا نگرش و جهت‌گیری زیستی افراد در مواجه با محیط طبیعی را بررسی کرد.

مدرس مؤسسه‌های گردشگری مازندران به بیان  چگونگی ایجاد تغییر رفتاری مناسب در حفاظت از جنگل پرداخت و در ادامه مولفه‌های اصلی مشارکت را معرفی کرد.

 رادی سطوح مختلف مشارکت در ارتباط با حفاظت از محیط‌زیست به‌ویژه جنگل هیرکانی و عوامل مؤثر در جلب  مشارکت  راهنمایان گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی را مطرح کرد.

  در ادامه سازوکارهای مشارکت و حفاظت از جنگل هیرکانی بیان کرد و در پایان نمونه‌هایی موفق  از راهنمایان و مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی که در حفاظت از جنگل هیرکانی مشارکت دارند معرفی شدند.

این راهنمای گردشگری افزود: امروزه ارتباط بین انسان و طبیعت به‌عنوان یک موضوع مهم موردتوجه قرار گرفته است، زیرا به نظر می‌رسد منابع طبیعی سریع‌تر از زمانی که برای بازیابی لازم دارند، توسط انسان‌ها مصرف و تخریب می‌شوند.

نقش راهنماي گردشگري و مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌واسطهٔ ارتباط نزديکي که با گردشگران و جامعه میزبان دارند بسيار مهم است. چرا که ساعت‌های متمادي با مسافران در ارتباط نزديک هستند.

 راهنمایان گردشگری و مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی با درنظرگرفتن مبانی و اصول گردشگري پایدار در مناطق جنگلی و روستایی می‌توانند بین جامعه میزبان (جامعه محلی)، جامعه گردشگران و محیط طبیعی در راستاي پایداري و انتفاع کلیه اجزاء تعادل برقرار کنند.

در ادامه فعالان گردشگری پس از پایان کارگاه به صحبت پیرامون آن پرداختند و عکس یادگاری گرفتند.