فیلم/آب‌رسانی گام نخست اجرای طرح مولدسازی در استان/13زمین شرکت آب‌و منطقه‌ای مازندران صرف اجرای طرح مولدسازی می‌شود
فیلم/آب‌رسانی گام نخست اجرای طرح مولدسازی در استان/13زمین شرکت آب‌و منطقه‌ای مازندران صرف اجرای طرح مولدسازی می‌شود
براساس این تفاهم نامه ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار طرح‌های آب مازندران از محل مولدسازی نخستین بسته مولدسازی دارایی‌های دولت در مازندران با امضای تفاهمنامه سه‌جانبه بین شرکت آب منطقه‌ای مازندران، وزارت نیرو و استانداری مازندران به منظور واگذاری ۱۳ قطعه زمین به ارزش تقریبی ۳۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل پنج طرح مهم حوزه آب استان وارد فرآیند اجرایی شد.

به گزارش ندای تجن- در روز 30بهمن ماه سال جاری طی جلسه ای که میان معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای استان و استانداری مازندران انجام شد نخستین بسته مولدسازی دارایی های دولت در استان وارد فرآیند اجرایی شد.

براساس این گزارش معاون وزیر نیرو در این جلسه با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای مازندران تعداد 13قطعه زمین را در استان شناسایی کرد، افزود:این 13قطعه بسیار ارزشمند است و صد درصد منابع آن فقط برای اجرای طرح مولدسازی به کار برود.

یزدان رضایی با اشاره به اینکه طی بازدیدی که وزیر نیرو از استان داشتند تعداد 5طرح انتخاب شد تا از منافع اجرای طرح مولدسازی در مازندران بهره مند شوند، ادامه داد:دو آب رسانی، دو سد و یک شبکه گلورد که در صورت موافقت استانداری مازندران انجام شود.

استاندار هم موافقت کرد و در ادامه تفاهم نامه همکاری امضا شد.

براساس این تفاهم نامه ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار طرح‌های آب مازندران از محل مولدسازی نخستین بسته مولدسازی دارایی‌های دولت در مازندران با امضای تفاهمنامه سه‌جانبه بین شرکت آب منطقه‌ای مازندران، وزارت نیرو و استانداری مازندران به منظور واگذاری ۱۳ قطعه زمین به ارزش تقریبی ۳۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل پنج طرح مهم حوزه آب استان وارد فرآیند اجرایی شد.