اتحادیه ارتباط میان شرکت‌ها را تسهیل می‌کند
اتحادیه ارتباط میان شرکت‌ها را تسهیل می‌کند
اتحادیه شرکت‌های تعاونی خدماتی برای ارتقای علمی، تسهیل برقراری ارتباط میان شرکت‌ها و پیگیری مسائل حقوقی اعضا در سطح استانی و ملی و اقدامات اداری آن‌ها انجام می‌دهد.

ندای تجن- علی مرزبان در گفت و گو با مابیان کرد: مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان که نخستین تعاونی دانش‌بنیان را به ثبت رساندند نخستین اتحادیه شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان را در استان ثبت کردند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشور در اتاق تعاون ایران را داریم ثبت می‌کنیم، افزود: مجموعه تعاونی‌هایی که تحت پوشش اتحادیه هستند در حوزه‌های مختلف صنعت، مکانیزاسیون کشاورزی، ساخت تیلر و تراکتور، کمباین کشاورزی و..در شرف تولید انبوه هستند.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان مازندران با بیان اینکه یکی از شرکت‌ها در حال ساخت دیفرانسیل‌جلوی تراکتور برای ارتقای تراکتورهای تک دیفرانسیل است، ادامه داد: در بخش نهال‌کاری یکی از شرکت‌ها روی پیوندهای الکترومغناطیس روی گردو کارکرد و خواب زمستانی را طولانی کرد به‌طوری‌که سرمازدگی در آن اتفاق نیفتد.

مرزبان با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها دارای ثبت اختراع هستند، افزود: در بخش دیجیتال مارکتینگ نیز یکی از شرکت‌ها در حال فعالیت است.

وی بیان کرد: اتحادیه شرکت‌های تعاونی خدماتی برای ارتقای علمی، تسهیل برقراری ارتباط میان شرکت‌ها و پیگیری مسائل حقوقی اعضا در سطح استانی و ملی و اقدامات اداری آن‌ها انجام می‌دهد.