فیلم/تخریب 64ویلای غیرمجاز در اراضی جلگه‌ای مازندران/بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور/نفت کشتی آمریکایی برای بیماران پروانه‌ای فروخته می‌شود
فیلم/تخریب 64ویلای غیرمجاز در اراضی جلگه‌ای مازندران/بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور/نفت کشتی آمریکایی برای بیماران پروانه‌ای فروخته می‌شود
ناصر سراج با اشاره به اینکه 64ویلا در این مناطق تغییر کاربری داده شده ساخته شده بود که به گفته خودشان 100میلیارد تومان برای هر کدام هزینه شد، افزود:در آذرماه سال جاری رئیس رئیس قوه قضائیه به ما ماموریت داد تا این موضوع را بررسی کنیم که پس از انجام تحقیقات با توجه به اینکه عزم قوه قضائیه بر رعایت دستورات رهبری است اقدامات لازم برای برخورد با این ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شد.

به گزارش ندای تجن- معاون سیاسی قوه قضائیه در مراسم درختکاری مازندران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در استان 3شهرستان دارای 953زمین جلگه‌ای است که به آن ها زمین 10هکتاری گفته می شود تعدادی از آن ها مورد تعرض قرار گرفتند، گفت:جنگل نابود شد و به کاربری مسکونی و تجاری تغییر کرد.

ناصر سراج با اشاره به اینکه 64ویلا در این مناطق تغییر کاربری داده شده ساخته شده بود که به گفته خودشان 100میلیارد تومان برای هر کدام هزینه شد، افزود:در آذرماه سال جاری رئیس رئیس قوه قضائیه به ما ماموریت داد تا این موضوع را بررسی کنیم که پس از انجام تحقیقات با توجه به اینکه عزم قوه قضائیه بر رعایت دستورات رهبری است اقدامات لازم برای برخورد با این ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شد.

سراج با بیان اینکه قوه قضائیه در سال جاری چندین پرونده دارد که در رسانه ها هم مطرح شد، ادامه داد:یکی از آن ها پرونده بابک زنجانی بود که در سال 94مطرح شد و بخشی از اموال او که در داخل کشور بود ضبط شد؛درخصوص اموال خارج کشور نیز پس از چندین ماه پیگیری اموال او بیشتر از بدهی که داشت متناسب با تورم وارد کشور شد.

معاون قوه قضائیه با اشاره به توقیف کشتی آمریکایی که اخیرا با شکایت بیماران پروانه ای ایران انجام شد، گفت:نفت این کشتی فروخته می شود و پول آن به بیماران پروانه ای بازمی گردد.

وی با بیان اینکه 70درصد از مشکلات اموال تملیکی در کشور حل شد، گفت:از روز 15اسفند تاکنون تعداد 1805درخت پرتقال در مناطق جلگه ای مازندران کاشته شد.