آغاز واریز حقوق بازنشستگان کارگری برای اسفند 1402/ یک میلیون تومان کسر شده بازگشت
آغاز واریز حقوق بازنشستگان کارگری برای اسفند 1402/ یک میلیون تومان کسر شده بازگشت
پرداخت مستمری اسفند 1402 بازنشستگان تامین اجتماعی براساس حروف الفبا آغاز شده است؛ تاکنون بازنشستگانی که نام خانوادگی‌شان با «الف» آغاز شده، مستمری خود را دریافت کرده‌اند.

ندای تجن- جی پلاس؛ حقوق اسفند بازنشستگان کارگری در حال واریز شدن است.

پرداخت مستمری اسفندِ بازنشستگان تامین اجتماعی براساس حروف الفبا آغاز شده است؛ تاکنون بازنشستگانی که نام خانوادگی‌شان با «الف» آغاز شده، مستمری خود را دریافت کرده‌اند.

در عین حال، با دستور صادر شده توسط مدیرعامل سازمان و هماهنگی صورت گرفته با بانک‌های عامل، از دیشب کسورات انجام شده (مبلغ یک میلیون تومان) که بدون اطلاع‌رسانی مکفی صورت پذیرفته بود با قید فوریت به حساب کلیه مستمری‌بگیران گروه الف بازگشت. ظاهراً از حساب این بازنشستگان مبلغ یک میلیون تومان کسر شده بود.