فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا رایگان و غیرحضوری انجام می‌شود/مهلت صدور مجوزها تا پایان سال جاری
فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا رایگان و غیرحضوری انجام می‌شود/مهلت صدور مجوزها تا پایان سال جاری
مدیرکل اقتصادودارایی مازندران اعلام کرد براساس قانون تهسیل صدور مجوزها تا پایان سال باید همه مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا تبدیل شوند.

ندای تجن- فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا بصورت رایگان و کاملا غیر حضوری ار طریق درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir انجام می شود و بر اساس تبصره 7 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها تاپایان سال۱۴۰۲ باید همه مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا تبدیل شوند.
سیداسماعیل هاشمی، نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران اظهار داشت: آن دسته از پروانه های کسب‌هایی که از ابتدای سال 1403 خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شده و یا فاقد شناسه یکتا باشند فاقد اعتبار قانونی بوده و صاحبان آن ها دچار مشکلات مالیاتی ، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد .
وی با اشاره به نحوه فرایند ثبت درخواست ها، افزود: همه ثبت درخواست‌ها برای هرنوع مجوز از جمله پروانه کسب صرفا باید از درگاه ملی مجوزها و به صورت غیر حضوری انجام شود و مجوزها و پروانه های کسب فاقد شناسه یکتا ثبت شده در سامانه qr.mojavez.ir فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

      

✒️روابط‌عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی مازندران