حداقل حقوق کارگران در سال 1403 اعلام شد + توضیحات وزیر کار
حداقل حقوق کارگران در سال 1403 اعلام شد + توضیحات وزیر کار
طبق توضیحات مرتضوی وزیر کار؛ در سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان تعیین شد.

ندای تجن- جی پلاس؛ وزیر کار اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش می یابد.

صولت مرتضوی، وزیر کار گفت: میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵ درصد تعیین شد

براساس درصد اعلام شده از سوی وزیر کار، حداقل دریافتی سال آینده 11 میلیون تومان خواهد بود.