در همه جایگاه‌ها کارت اضطراری سوخت موجود است
در همه جایگاه‌ها کارت اضطراری سوخت موجود است
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: کارت اضطراری در جایگاه‌ها همچنان وجود خواهد داشت و لزوم استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی به معنای جمع‌آوری کامل کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها نیست.

.

ندای تجن- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری گفت : کارت آزاد به طور کامل از جایگاه‌های سوخت جمع‌آوری نمی‌شود و برای سوخت‌گیری اضطراری در جایگاه‌ها موجود است .

سبحان رجب‌پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری جمع‌آوری کامل کارت‌های آزاد در جایگاه‌ها را شایعه دانست و گفت: هیچگاه کارت اضطراری در جایگاه‌ها جمع نخواهد شد و در موارد اضطراری در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت .

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بعد از اعلام وزیر نفت مبنی بر سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی از 10 روز آینده، این گمانه‌زنی در رسانه‌ها مطرح شد که کارت آزاد دیگر در جایگاه‌ها موجود نخواهد بود و حتی برخی خبرها از خرید و فروش کارت سوخت شخصی در فضای مجازی حکایت داشت.

بعد از اعلام وزیر نفت مبنی بر سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی از ۱۰ روز آینده، این گمانه‌زنی در برخی رسانه‌ها مطرح شد که کارت آزاد دیگر در جایگاه‌ها موجود نخواهد بود و حتی برخی خبرها از خرید و فروش کارت سوخت شخصی در فضای مجازی حکایت داشت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: کارت اضطراری در جایگاه‌ها همچنان وجود خواهد داشت و لزوم استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی به معنای جمع‌آوری کامل کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها نیست.