وضعیت گندم مازندران بررسی شد
وضعیت گندم مازندران بررسی شد
23 فروردین 1403 13:34 - گزارش خبری؛ حضور رییس سازمان حفظ نباتات کشور در مازندران + تصاویر توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران 0 13 جلیلی مقدم سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور باحضور در مازندران، با بابک مؤمنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با حضور سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور وضعیت گندم کشت شده در استان مازندران بررسی شد صبح امروز نشستی با حضور جلیلی مقدم سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور، بابک مؤمنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، معین، مدیرکل دفتر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، رعیت پناه مسوول تمشیت معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران و مدیران و کارشناسان زراعت و حفظ نباتات سازمان برگزار شد و کشت پائیزه و موارد مورد نیاز برای کشت بهاره مورد بررسی قرار گرفت. مؤمنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کشت گندم در سال سال جاری، مسائل و مشکلات موجود را عنوان کرد و با توجه به فرا رسیدن زمان کشت محصول استراتژیک برنج، پیش‌نیاز های مورد نیاز بخش کشاورزی استان را مطرح کرد و خواستار تامین کود شمیایی مورد نیاز استان بویژه کود اوره و بذور گواهی شده برای سال جاری شد. جلیلی مقدم سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور در این نشست حساسیت های موجود بخش کشاورزی در سال جاری برای کشت محصولات مورد نیاز کشور را بر شمرد و عنوان کرد: هرگونه غفلت در حفظ محصولات کشاورزی، تبعات جبران ناپذیری را ایجاد خواهد کرد که این امر کنترل و نظارت مزارع را پر اهمیت می‌کند. رعیت پناه در ادامه سطح زیر کشت گندم استان در سال جاری را ۵۸ هزار و ۹۰ هکتار اعلام کرد که ضریب کشت ۱/۳۵ را برای این استان به ارمغان آورده است. گفتنی است در این نشست گزارش تحلیلی از وضعیت سطح زیر کشت و عملکرد محصولات اساسی، وضعیت آفات و بیماری های گندم در سال جاری و اقدامات سازمان که با جدیت درحال پیگیری می باشد از سوی مدیریت های زراعت و حفظ نباتات سازمان ارائه شد. سعید معین مدیرکل دفتر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور بر اساس گزارشات ارائه شده وضعیت استان در کشت گندم را مناسب دانست و این امر را حاصل تلاش ها، اقدامات و توصیه های فنی به هنگام سازمان جهاد کشاورزی مازندران برشمرد و افزود: اندک مشکلات کشت گندم در استان نیز به دلیل بذر پایه و نرسیدن به موقع کود به استان ایجاد شده است.


ندای تجن- جلیلی مقدم سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور باحضور در مازندران، با بابک مؤمنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با حضور سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور وضعیت گندم کشت شده در استان مازندران بررسی شد

صبح امروز نشستی با حضور جلیلی مقدم سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور، بابک مؤمنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، معین، مدیرکل دفتر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، رعیت پناه مسوول تمشیت معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران و مدیران و کارشناسان زراعت و حفظ نباتات سازمان برگزار شد و کشت پائیزه و موارد مورد نیاز برای کشت بهاره مورد بررسی قرار گرفت.

مؤمنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کشت گندم در سال سال جاری، مسائل و مشکلات موجود را عنوان کرد و با توجه به فرا رسیدن زمان کشت محصول استراتژیک برنج، پیش‌نیاز‌های مورد نیاز بخش کشاورزی استان را مطرح کرد و خواستار تامین کود شمیایی مورد نیاز استان بویژه کود اوره و بذور گواهی شده برای سال جاری شد.

جلیلی مقدم سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور در این نشست حساسیت های موجود بخش کشاورزی در سال جاری برای کشت محصولات مورد نیاز کشور را بر شمرد و عنوان کرد: هرگونه غفلت در حفظ محصولات کشاورزی، تبعات جبران ناپذیری را ایجاد خواهد کرد که این امر کنترل و نظارت مزارع را پر اهمیت می‌کند.

رعیت پناه در ادامه سطح زیر کشت گندم استان در سال جاری را ۵۸ هزار و ۹۰ هکتار اعلام کرد که ضریب کشت ۱/۳۵ را برای این استان به ارمغان آورده است.

گفتنی است در این نشست گزارش تحلیلی از وضعیت سطح زیر کشت و عملکرد محصولات اساسی، وضعیت آفات و بیماری های گندم در سال جاری و اقدامات سازمان که با جدیت درحال پیگیری می باشد از سوی مدیریت های زراعت و حفظ نباتات سازمان ارائه شد.

سعید معین مدیرکل دفتر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور بر اساس گزارشات ارائه شده وضعیت استان در کشت گندم را مناسب دانست و این امر را حاصل تلاش ها، اقدامات و توصیه های فنی به هنگام سازمان جهاد کشاورزی مازندران برشمرد و افزود: اندک مشکلات کشت گندم در استان نیز به دلیل بذر پایه و نرسیدن به موقع کود به استان ایجاد شده است.