امضاء تفاهم نامه احداث نیروگاه ۷ مگاواتی شرکت دابو صنعت
امضاء تفاهم نامه احداث نیروگاه ۷ مگاواتی شرکت دابو صنعت
در این تفاهم نامه شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با شرکت دابو صنعت به توافق رسیدند که در چهارچوب مقررات و بخشنامه های وزارت نیرو و شرکت توانیر، این شرکت صنعتی نسبت به احداث ۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی اقدام و شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان همکاری های لازم را نسبت به تسهیل مسیر تدوین موافقتنامه مذکور اقدام نماید.

ندای تجن- با حضور دکتر علیزاده، فرماندار شهرستان محمودآباد و دکتر موسوی تاکامی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان و علی اصغر رحمانی مدیر عامل شرکت دابو صنعت شمال کشور تفاهم نامه احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۷ مگاوات در سایت شرکت دابو صنعت امضا شد.

در این تفاهم نامه شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با شرکت دابو صنعت به توافق رسیدند که در چهارچوب مقررات و بخشنامه های وزارت نیرو و شرکت توانیر، این شرکت صنعتی نسبت به احداث ۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی اقدام و شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان همکاری های لازم را نسبت به تسهیل مسیر تدوین موافقتنامه مذکور اقدام نماید.