نقش بانک‌ها با آغاز فعالیت منطقه آزاد مازندران پر رنگ‌تر می‌شود / توافق دوجانبه برای مشارکت بانک تجارت در منطقه آزاد مازندران
نقش بانک‌ها با آغاز فعالیت منطقه آزاد مازندران پر رنگ‌تر می‌شود / توافق دوجانبه برای مشارکت بانک تجارت در منطقه آزاد مازندران
یکی از انتظارات مهم ما از بانک ها، مشارکت در تبادلات بانکی و خدمات دهی به سرمایه گذاران، تجار و بازرگانان به عنوان یکی از پایه ها و ستون های اصلی مناطق آزاد است و اینکه جایگاه و شانیت آن ها مورد توجه قرار گیرد.

ندای تجن- حجت الاسلام مجید رضا فولادی مدیر اجرایی منطقه آزاد مازندران در دیدار با علمدار پور مدیر امور شعب بانک تجارت مازندران و معاونینش با اشاره به فرآیند شکل گیری و ایجاد بسترهای اجرایی منطقه آزاد مازندران در  ۴ ماه گذشته، اظهار کرد: تاکنون تحرکات منسجم و اقدامات زیربنایی مناسبی در راستای شروع موثر و محکم فعالیت های منطقه آزاد مازندران در سطح استانی، ملی و منطقه ای انجام شد که یکی از پربارترین آن ها نشست های متعدد با مدیران شعب بانک های استان بود.

وی افزود: هدف ما از دیدارهای مستقیم با مدیران شعب بانک‌ها، استفاده بهینه از ظرفیت‌های آن‌ها در حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی پس از رسمی شدن فعالیت های منطقه آزاد مازندران در آینده نزدیک است و بانک تجارت به عنوان یکی از بانک های فعال و موثر کشور می تواند در این راه نقشی اساسی و ماندگار ایفا نماید.

مدیر اجرایی منطقه آزاد مازندران با اشاره به تشکیل کارگروه های تخصصی ۱۳ گانه و فعالیت جدی برخی از آن ها بیان کرد: تصویب اساسنامه منطقه آزاد مازندران در کمتر از ۳ ماه و پیگیری های انجام شده برای اجرای سایر مراحل آن در آینده نزدیک،  همچنین دیدارهای متعدد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی از دیگر تحرکات و اقدامات ما بوده که همچنان با قدرت ادامه خواهد داشت.

فولادی تصریح کرد: یکی از انتظارات مهم ما از بانک ها، مشارکت در تبادلات بانکی و خدمات دهی به سرمایه گذاران، تجار و بازرگانان به عنوان یکی از پایه ها و ستون های اصلی مناطق آزاد است و اینکه جایگاه و شانیت آن ها مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: یقینا نقش بانک ها با آغاز فعالیت منطقه آزاد مازندران پر رنگ تر و مهم تر خواهد شد و آن ها با حذف هرگونه بروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر،
شناسایی و معرفی تجار و بازرگانان همچنین قرار دادن منابع بانکی، تجاری و ارزی خود به سرمایه گذاران و ارائه خدمات ویژه به آن ها می توانند به ارتقای فعالیت های منطقه آزاد و رونق تولید استان و کشور کمک نمایند.

علی اصغر علمدار پور مدیر امور شعبه بانک تجارت استان مازندران هم در این جلسه با ارائه آماری در خصوص میزان منابع بانکی، ریالی و ارزی بانک تجارت به نقش موثر و مشارکت فعال این بانک در داخل و خارج پرداخت و افزود: بانک تجارت همواره حامی تولید و تولیدکنندگان بوده و برای حمایت از منطقه آزاد مازندران نیز آمادگی کامل دارد.

وی با ارائه توضیحاتی درباره نحوه فعالیت تجارت و روش های جذب سرمایه، افزود: نگاه ویژه ای برای سرمایه گذاری و حمایت از تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران در منطقه آزاد مازندران خواهیم داشت.