معیار ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی استفاده از ظرفیت نخبگان است
معیار ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی استفاده از ظرفیت نخبگان است
استاندار مازندران در جلسه با جامعه نخبگان و پارک علم و فناوری مازندران، نخبگان را محرک جامعه برای رسیدن به خودکفایی و قله دانایی توصیف کرد و گفت: معیار ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران استفاده از ظرفیت نخبگان است. ‎

ندای تجن- استاندار با بیان اینکه برای حل نظام مسایل استان به صورت موضوعی با افراد قوی نخبگانی ورود پیدا می کنیم، گفت :معیار ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز استفاده از ظرفیت نخبگان است.

یوسف نوری روز پنجشنبه در جلسه با جامعه نخبگان و پارک علم و فناوری مازندران، نخبگان را محرک جامعه برای رسیدن به خودکفایی و قله دانایی توصیف کرد و افزود: مشکلات کشور در حوزه مدیریت است و این خطه طبق آمار و بررسی‌های تاریخی مهد علم و دانش و نیروی انسانی کارآمد است.

استاندار مازندران با بیان اینکه مازندران جزو اولین های کشور در کسب مدال‌های المپیاد ملی و بین المللی است، تصریح کرد: نخبگان افراد قوی هستند و باید موضوعی در حل نظام مسایل مازندران ورود پیدا کنیم.

وی با ذکر این نکته که امروز اسیر مدیریت های فرسایشی هستیم، توضیح داد: سازمان های بدون بودجه و رییس، انگاره امروز مدیریت در کشورهای پیشرفته است که مورد اهتمام ویژه قرار گرفت، در حالی که مشکلات و چالش های بروکراسی اداری در بخش های خصوصی و دولتی کشور، قله شده است.

نوری با اظهار این که نخبگان و استعدادهای دانش بنیان مازندران زنجیره توسعه مازندران هستند، ادامه داد: حمایت دستگاه های اجرایی از شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فناوری مازندران مورد تاکید جدی است.

نماینده عالی دولت در مازندران با تاکید بر این که معیار ارزیابی مدیران مازندران استفاده از ظرفیت های اعضای نخبگان و پارک علم و فناوری است، گفت : ارزیابی های میدانی نیز در چگونگی استفاده و حمایت واقعی از سوی دستگاه های اجرایی با جدیت عملیاتی می شود.

استاندار مازندران با اشاره به این که معتقدم توسعه مازندران باید با عینک و نگاه نخبگان عملیاتی شود ، گفت که تاکید می کنم دستگاه های اجرایی استان باید بکارگیری از نخبگان را عملیاتی کنند.

نوری ادامه داد: مشکلات کشاورزی مازندران با نگاه کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی استان حل و فصل شود.

وی با اظهار این که شرکت های دانش پژوهان جوان مازندران باید بیشتر تقویت و حمایت شود، تصریح کرد: رسیدن به بهره وری اقتصادی در سه بخش اقتصادی، خدمات و فرهنگی مازندران فقط با توجه واقعی و عملی به نخبگان است.

نوری با تاکید بر این که همه مدیون خون شهدا هستیم، گفت: اقتدار و امنیت امروز کشور را نیز نخبگان و دانش آموزان در المپیادها تضمین کردند.

  • منبع خبر : استانداری