اعضای شورای هماهنگی کانون‌های خدمت رضوی مازندران منصوب شدند
اعضای شورای هماهنگی کانون‌های خدمت رضوی مازندران منصوب شدند
اعضای شورای هماهنگی کانون های خدمت رضوی مازندران منصوب شدند.

به گزارش ندای تجن- اعضای شورای هماهنگی کانون های خدمت رضوی مازندران با حکم احمدمیرزاده مدیرمرکز خادمیاری و کانون های خدمت رضوی به مدت 3سال منصوب شدند.

براساس این حکم ابراهیم بوداغی، علی برزگر-ابوالفضل عباس پور، مرتضی احمدی، حسن رستمی، رقیه رحمانی آملی و سیما دائمی به مدت 3سال به عنوان اعضای شورای هماهنگی کانون های خدمت رضوی مازندران منصوب شدند.

  • منبع خبر : آستان نیوز