استارت تمرینات تیم فوتسال بانوان بخش دودانگه
استارت تمرینات تیم فوتسال بانوان بخش دودانگه

ندای تجن-در همه رده های سنی،که با استقبال بانوان بخش دودانگه و زیر نظر نائب رییس بانوان هیأت فوتبال بخش دودانگه خانم ها محمد زاده،وعالیشاه،و ذلیکانی، برگزار گردید.. نوروزی سرپرست هیأت فوتبال بخش دودانگه در محل تمرین بانوان دودانگه ای حاضر شد و ضمن ابراز خرسندی از استقبال خوب بانوان دودانگه ای قول مساعدت و […]

ندای تجن-در همه رده های سنی،که با استقبال بانوان بخش دودانگه و زیر نظر نائب رییس بانوان هیأت فوتبال بخش دودانگه خانم ها محمد زاده،وعالیشاه،و ذلیکانی، برگزار گردید..

نوروزی سرپرست هیأت فوتبال بخش دودانگه در محل تمرین بانوان دودانگه ای حاضر شد و ضمن ابراز خرسندی از استقبال خوب بانوان دودانگه ای قول مساعدت و همکاری را در همه زمینه ها برای ورزش بانوان دودانگه داد..

نوروزی خاطر نشان شد با عزم و اشتیاق بانوان دودانگه ای نوید روزهای خوبی را برای رشته فوتسال وفوتبال در بخش دودانگه را داریم..

  • منبع خبر : دریافتی