دانش و مهارت فنی کارشناسان، نقش مهمی در تولید آرد با کیفیت دارد
دانش و مهارت فنی کارشناسان، نقش مهمی در تولید آرد با کیفیت دارد
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران بر اهمیت دانش و مهارت فنی کارشناسان در تولید آرد باکیفیت تاکید کرد.

ندای تجن_ وفائی نژاد،گفت: با توجه به تاثیرگذاری مواد اولیه در تولید آرد با کیفیت و خرید گندم با رطوبت بالا در سال گذشته، اهمیت دانش و مهارت فنی مسئولین کنترل کیفی و کارشناسان حوزه آرد در اختلاط صحیح و علمی گندم های موجود و تولید آرد با کیفیت مناسب و ماکول و نقش مهم آن در حفظ امنیت غذایی در جامعه مشخص گردید.

.نشست هم اندیشی و کارگاه آموزشی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با موضوع آغاز فصل خرید تضمینی گندم در استان و تشریح دستورالعمل های خرید تضمینی با حضور مسئولین فنی و کنترل کیفی کارخانجات آرد استان برگزار گردید.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران در این نشست با اشاره به مسئولیت مهم و سنگین کارشناسان حوزه آرد اظهار داشت: از مسئولین فنی و کنترل کیفی کارخانجات آرد به دلیل همراهی و تلاش برای ارائه و تولید آرد ماکول و با کیفیت در استان تقدیر و تشکر می نمایم

.عباسعلی وفائی نژاد افزود: با توجه به تاثیرگذاری مواد اولیه در تولید آرد با کیفیت و خرید گندم با رطوبت بالا در سال گذشته، اهمیت دانش و مهارت فنی مسئولین کنترل کیفی و کارشناسان حوزه آرد در اختلاط صحیح و علمی گندم های موجود و تولید آرد با کیفیت مناسب و ماکول و نقش مهم آن در حفظ امنیت غذایی در جامعه مشخص گردید.

وی به رعایت دستورالعمل های خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: بهسازی انبارها و ضدعفونی قبل از ذخیره سازی، کالیبراسیون لوازم و ادوات خرید تضمینی و تهیه رایانه مناسب و اینترنت از مهمترین مواردی هست که باید مورد دقت و توجه قرار گیرد.

در ادامه نشست ، استانداردهای ذخیره سازی و اختلاط گندم و نحوه ضدعفونی سیلوها و انبارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.شایان ذکر است ، خرید تضمینی گندم در سال جاری از نیمه دوم خرداد در استان مازندران آغاز می شود.