افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 May , 2023
فیلم/شرکت صنایع چوب‌و کاغذمازندران تنها تولیدکننده کاغذ تحریر و روزنامه در کشور 19 بهمن 1401
ندای تجن گزارش می دهد:

فیلم/شرکت صنایع چوب‌و کاغذمازندران تنها تولیدکننده کاغذ تحریر و روزنامه در کشور

حمزه نژاد معاون شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، گفت:از زمان راه اندازی شرکت تاکنون 3.5میلیون تن انواع کاغذ تولید و به بازار داخلی و خارجی عرضه شد که صادرات به کشورهای ترکیه و عراق انجام شد.