افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 5 December , 2022
  • نقش احزاب و تشکل‌های شناسنامه‌دار در انتخابات مجلس بیشتر می‌شود 30 آبان 1401

    نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:
    نقش احزاب و تشکل‌های شناسنامه‌دار در انتخابات مجلس بیشتر می‌شود

    نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: با اصلاحاتی که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس صورت می‌گیرد برای حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از ۴ کرسی دارند، نقش احزاب در انتخابات بیشتر شود تا جریانات مختلف مشارکت بیشتری داشته باشند.

می‌توانیم از هر روزنه‌ای برای ایجاد امید استفاده کنیم 15 آبان 1401
فرماندار ساری مطرح کرد:

می‌توانیم از هر روزنه‌ای برای ایجاد امید استفاده کنیم

فرماندار ساری با تاکید براین موضوع که نباید در جامعه ناامید باشیم و می توانیم از هر روزنه‌ای برای ایجاد امید استفاده کنیم، افزود:هر قدرتمندی همیشه فضایی برای اندیشه ایجاد می کند واگر هوش متوسط مدیران از هوش جامعه بالاتر باشد می‌توانیم جامعه را به سمت توسعه ببریم