افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 May , 2023
  • سولار ۵ 06 خرداد 1402

    دل گویه/بهزاد مختاری
    سولار ۵

    به گزارش ندای تجن- بهزاد مختاری روزنامه نگار مازندرانی دل گویه خودش را در قالب یادداشتی به نگارش درآورد که بدین شرح است:محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشتهخون یاران تو پر ثمر گشته سوم خرداد یادبود حماسه آزادسازی خونین شهر که امام خمینی ره فرمود: خدا خرمشهر را آزاد کرد. صدام به کمک ارتش چند […]

ما می‌توانیم نه، ما توانستیم 01 خرداد 1402

سولار ۴ /بهزاد مختاری ما می‌توانیم نه، ما توانستیم

بیا ای دوست این من و نیش‌های تو 30 اردیبهشت 1402

یادداشت/بهزادمختاری بیا ای دوست این من و نیش‌های تو

سولار ۳ 29 اردیبهشت 1402

یادداشت/بهزادمختاری سولار ۳

29 اردیبهشت 1402
یادداشت/بهزادمختاری

المان، امضای هویت شهری ۲

نظربه اینکه مبحث المان طی هشت سال گذشته نقطه نظرات مختلفی را در فضای مجازی و حقیقی ایجاد کرد و به نوعی حساسیت کاذبی را رقم زد که هر اقدامی در راستای اجرای یک المان هجمه های مختلف پدیدار می نماید. امیدوارم به جای نگاه جناحی و دوری جستن از تعصبات غیر منطقی به یک جمع بندی مناسب برسیم