افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 2 December , 2022
  • در ستایش گفت‌و گوی همگراساز و مسئله‌محور 06 آذر 1401

    یادداشت/
    در ستایش گفت‌و گوی همگراساز و مسئله‌محور

    حداقل نتیجه گفت وگوی رو در رو بین افراد با سلیقه های مختلف کاهش حساسیت ها و پیش داوری های کاذب فی مابین است.‌چرا که عموما قضاوت ها واتهام زنی ها مبتنی بر پیش فرض ها ، ناآگاهی ها و سوگیری های پرهزینه می باشد

نيروهاي حافظ امنيت يعني چه؟ 04 آذر 1401

یادداشت-علي مجتهدزاده/ نيروهاي حافظ امنيت يعني چه؟

رسانه یا ستاد جنگ روانی؟ 14 آبان 1401
یادداشت:جمیله کدپور/

رسانه یا ستاد جنگ روانی؟

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اگر در صدد گشایش و بهبود اوضاع کشور و ملت است، تا دیر نشده باید با تدبیر، فضای رسانه‌ای داخل کشور را باز کند، از فشارهای فرهنگی و اجتماعی بر اقشار مختلف، به‌ویژه زنان و دختران و دانشجویان و دانش‌آموزان و اهل رسانه بکاهد و صدای مردم، به‌ویژه نسل جوان را بشنود.