برگزاری تور ساری گردی، اختتامیه برنامه‌های هفته گردشگری در ساری | ندای تجن