مراسم دسته‌روی خادمیاران رضوی برگزار شد | ندای تجن