گزارش تصویری جلسه انجمن ادبیات داستانی پیرامون نقد داستان قلب رازگو و رونمایی از مجموعه داستان ناجی | پایگاه خبری تحلیلی | ندای تجن