افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 16 April , 2024
سرمایه‌گذاری جنسی و آسیب نوظهور 25 دی 1400
یادداشت:

سرمایه‌گذاری جنسی و آسیب نوظهور

اصطلاح شوگرددی و شوگرمامی که میان قشری از جامعه ایران رواج یافته نوعی آسیب و انحراف جنسی است که از طالبعلی پورشریعه روان شناس بالینی خواستیم تا یادداشتی پیرامون این دو موضوع برای ما ارسال کنند.