افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 16 June , 2024
نقشه مهندسی فرهنگی استان، با نگاه به اسناد بالادستی، قوانین مربوطه و فرهنگ بومی محلی در حال تدوین است 30 فروردین 1403
روابط عمومی گزارش داد:

نقشه مهندسی فرهنگی استان، با نگاه به اسناد بالادستی، قوانین مربوطه و فرهنگ بومی محلی در حال تدوین است

نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با جامعه نخبگانی و معاونان فرهنگی اجتماعی دانشگاههای سراسر استان برای گام نهایی تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان در محل دانشگاه مازندران برگزار شد.