افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 24 June , 2024
ارتش جدید، ارتشی مردمی است/مقید به نظم و خطرپذیر/از روزهای اول، انقلابی‌تر است 29 فروردین 1402
بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش:

ارتش جدید، ارتشی مردمی است/مقید به نظم و خطرپذیر/از روزهای اول، انقلابی‌تر است

خب، هم ملّت قدر ارتش را میداند، هم مسئولین میدانند؛ شما خودتان هم قدر سازمانتان را بدانید. ارتشی‌ها قدر سازمان ارتش را بدانند. نقاط قوّتِ خوبی دارید؛ این نقاط را افزایش بدهید. نقاط ضعف هم هست، نقاط ضعفی هم وجود دارد؛ بشناسید نقاط ضعف را، آنها را کم کنید، کاهش بدهید و نقاط قوّت را افزایش بدهید.