افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 17 April , 2024
اولویت اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق سیل‌خیز کشور 27 فروردین 1403
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مطرح کرد:

اولویت اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق سیل‌خیز کشور

وی تاکید کرد: اقدامات آبخیزداری در مناطقی که شهرها، روستاها، اراضی کشاورزی و تاسیسات و زیرساخت ها در معرض خطر سیل و فرسایش خاک قرار دارند در اولویت کار قرار گیرد، زیرا در هر نقطه ای که طرح های آبخیزداری اجرایی شده است خسارت در آنجا تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.