افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 16 April , 2024
افزایش آمار خودکشی در نبود بیمه خدمات روانشناسی 12 فروردین 1400

افزایش آمار خودکشی در نبود بیمه خدمات روانشناسی

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با تاکید بر این که برای جلوگیری از افزایش آمار خودکشی، باید خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمه قرار گیرد، تصریح کرد: اگر ستاد ملی مقابله با کرونا و شخص رئیس جمهور می خواهند در این شرایط دشوار کمکی به مردم بکنند، مهمترین کاری که باید انجام دهند این است […]