افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 15 April , 2024
وزارت کشور باید مسیر برگزاری تجمعات را باز کند 08 آبان 1401
گودرزی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی:

وزارت کشور باید مسیر برگزاری تجمعات را باز کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی، گفت: اگر در همین یک ماه و نیم گذشته به احزاب شناسنامه دار اجازه برگزاری تجمع داده می‌شد و محل‌هایی را متناسب با آن حزب و گروه تعیین می‌کردند، شاهد نابه سامانی یا تبدیل تجمع به اغتشاش نبودیم.