افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 15 April , 2024
معرفی یک تهیه کننده جوان دهه هفتادی 08 مهر 1400
ندای تجن گزارش می‌دهد:

معرفی یک تهیه کننده جوان دهه هفتادی

میرزایی دغدغه مسایل و آسیب‌های اجتماعی را در ذهن دارد به همین دلیل در مسیر ساخت فیلم‌های مستند کوتاه قدم برداشته است که تاکنون تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم کوتاه «زده دود جامع»، تهیه کنندگی فیلم کوتاه«بچه» و «غم» را با کارگردانی «جواد راست رو»انجام داده است .