افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 19 June , 2024
مراجعه بیش از 18 هزار مصدوم نزاع در سال 1401/لزوم آموزش مهارت‌های زندگی برای کاهش نزاع در جامعه 29 فروردین 1402
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خبرداد:

مراجعه بیش از 18 هزار مصدوم نزاع در سال 1401/لزوم آموزش مهارت‌های زندگی برای کاهش نزاع در جامعه

مدير كل پزشكي قانوني استان گفت : در سال گذشته 18هزار 403 نفر(11 هزار 884نفر مرد و مابقی زن ) به دنبال وقوع نزاع به ادارات پزشکی قانونی مازندران مراجعه کردند که این درقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7 درصد کاهش داشت.