افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 16 April , 2024
يادداشت/به مناسبت سالروز درگذشت زنده‌ياد جلال آل احمد در 18 شهريور 18 شهریور 1400

يادداشت/به مناسبت سالروز درگذشت زنده‌ياد جلال آل احمد در 18 شهريور

محمدحسين دانايي‌/روزنامه اطلاعات:زنده‌ياد جلال آل ¬احمد، نويسندة نامدار معاصر، در آذر 1302 در تهران به دنيا آمد و در شهريور 1348 در اسالم گيلان از دنيا رفت.‌ او که يکي از فعالان و پيشگامان حوزة هنر و ادبيات در تاريخ معاصر بود، اطلاعات و نظريات موشکافانة خود دربارة ماهيت زيست روشنفکري و نقش اجتماعي روشنفکران […]