افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 29 May , 2024
تدوین طرح جامع زراعت چوب در مازندران/ پیگیری مطالبات جنگل‌بانان 07 اسفند 1402
روابط عمومی گزارش داد:

تدوین طرح جامع زراعت چوب در مازندران/ پیگیری مطالبات جنگل‌بانان

مؤمنی در این دیدار با بیان ظرفیت ها و استعدادهای بی نظیر منابع طبیعی مازندران، پیگیر حقوق و مطالبات نیروهای جنگل‌بان و گارد حفاظت از جنگل‌های مازندران شد و در ادامه در راستای طرح کاشت یک میلیارد نهال در استان و ظرفیت‌های موجود برای اجرای این طرح با نوبخت گفتگو کرد.