افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 16 April , 2024
دفترچه بیمه سلامت از اردیبهشت‌ماه حذف می‌شود 26 فروردین 1400

دفترچه بیمه سلامت از اردیبهشت‌ماه حذف می‌شود

مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت دفترچه بیمه سلامت با هدف استقرار دولت الکترونیک و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی از اول اردیبهشت ماه به صورت تدریجی حذف می‌شود. به گزارش ندای تجن، دکتر رسول ظفرمند افزود که بر این اساس چاپ دفترچه بیمه سلامت در صندوق بیمه سلامت همگانی از ابتدای اردیبهشت، صندوق روستائیان از […]