افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 16 April , 2024
150شهرستان فاقد پزشکی قانونی در کشور/لزوم حمایت خیرین از سازمان 12 اردیبهشت 1400

150شهرستان فاقد پزشکی قانونی در کشور/لزوم حمایت خیرین از سازمان

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به وضعیت فضاهای عمرانی و ساختمان های فعال پزشکی قانونی در کشور گفت: هم اکنون 385 مرکز پزشکی قانونی در کشور به مردم ارائه خدمت می کنند این درحالی است که 150 شهرستان با وجود داشتن مرکز قضایی فاقد پزشکی قانونی هستند. به گزارش ندای تجن، […]