افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 17 April , 2024
دیدار مردمی معاون استاندار در دفتر غرب استان برگزار شد 29 فروردین 1402
گزارش:

دیدار مردمی معاون استاندار در دفتر غرب استان برگزار شد

در این دیدار چهره به چهره که با حضور معاون استاندار و برخی مدیران کل استانی برگزار گردید، پیرامون ۲۵۰ تقاضای مراجعین دستورات مقتضی صادر شد / جلسات ملاقات مردمی در فصل زمستان ۱۴۰۱با تاسیس دفتر غرب استانداری مازندران آغاز و بطور مستمر برگزار گردید. ‎