افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 25 May , 2024
غدیر بودند و غدیری رفتار نکردند 05 تیر 1402
یادداشت/

غدیر بودند و غدیری رفتار نکردند

حالا این روزها به غدیر نزدیک می شویم و غدیر سال قبل را پشت سر می نهمیم ولیکن آیا غدیری رفتار کرده ایم؟ براستی چقدر در کنار رهبری سرشار از دانایی قرار گرفته ایم؟ بودن در غدیر و خواندن اتفاقات غدیر چندان ارزشی ندارد تا مادامی که غدیری رفتار نکنیم