افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 19 June , 2024
نخستین اجلاس ملی مدیران روابط‌عمومی برگزار می‌شود 04 اردیبهشت 1402
ندای تجن گزارش می دهد:

نخستین اجلاس ملی مدیران روابط‌عمومی برگزار می‌شود

موسسه کارگزار روابط‌عمومی‌در نظر دارد با مشارکت تشکل‌های روابط‌عمومی، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی و مدیران روابط‌عمومی، مراسم گرامی‌داشت روز ملی روابط عمومی و بیست و چهارمین سالگرد گرامی داشت بنیانگذار روابط عمومی ایران را در روز چهارشنبه ۲4 خرداد ۱۴۰2 برگزار نماید.