افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 30 May , 2024
منتخبین هشتمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب تجلیل می‌شوند 03 آبان 1401
مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران مطرح کرد:

منتخبین هشتمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب تجلیل می‌شوند

جوادی ازدرخشش روستاهای مرزون‌آباد درویش خیل بابل و عرب محله ساری درهشتمین جشنواره روستاها و عشایردوستدارکتاب خبر داد وگفت: آئین تجلیل ازبرگزیدگان این جشنواره ۸آبان باحضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در این دو روستای برگزیده برگزار می شود.