افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 16 April , 2024
چرایی تن‌فروشی در روسپیگری 17 آذر 1400
یک روان شناس بالینی در گفت‌و گو با ندای تجن مطرح کرد:

چرایی تن‌فروشی در روسپیگری

پورشریعه گفته است که به جاى كتمان و يا انكار اين پديده، بهتر است براى حفظ و بازيابى سلامت اجتماعى، به رابطه فقر و انجام يك حرفه ناهنجار و همچنين رابطه بين اين حرفه و مصرف مواد مخدر و آسيب‌هاى چندجانبه اين عوامل در هم تنيده، پرداخته شود. مهم اين است كه براى گفت‌وگوى خردورزانه و علمی ‌درباره اين پديده، بياموزيم كه انكار آن مشكلى را حل نمی‌كند.