افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 24 June , 2024
ارسال نام منتخبان استانی به رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت 22 فروردین 1402
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مازندران، خبر داد:

ارسال نام منتخبان استانی به رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت

سمیه قاسمی طوسی در جلسه ستاد استانی جایزه ملی جوانی جمعیت با اشاره به این‌که شعار محوری هفته جوانی جمعیت، «سهم من از جوانی ایران؟» تعیین شد، خبر از معرفی 21 برگزیده استانی _در مجموع بخش‌های هفتگانه_ برای شرکت در ارزیابی جایزه ملی جوانی جمعیت به دبیرخانه کشوری خبر داد. ‎