افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 21 February , 2024
بازدید سرزده رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از روند امور حفاظتی در واحدهای منابع طبیعی 23 دی 1402
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی مازندران- ساری گزار شداد:

بازدید سرزده رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از روند امور حفاظتی در واحدهای منابع طبیعی

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از روند امورات حفاظتی در واحدهای منابع طبیعی و اماکن ایست و بازرسی و گلوگاه های قاچاق چوب آلات جنگلی در حوزه استحفاظی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری) بطور سرزده بازدید کرد.