افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 4 March , 2024
احداث خط‌ انتقال ۴۰۰ کیلوولت بین قزوین و تنکابن در برنامه قرار دارد/سیستم کنترل و پایش شبکه فوق توزیع 4میلیون یورو آورده داشت 12 بهمن 1402
مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان مطرح کرد:

احداث خط‌ انتقال ۴۰۰ کیلوولت بین قزوین و تنکابن در برنامه قرار دارد/سیستم کنترل و پایش شبکه فوق توزیع 4میلیون یورو آورده داشت

این مسئول خاطرنشان کرد: سیستم کنترل و پایش شبکه فوق توزیع را در شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان احداث کردیم و این پروژه ۴ میلیون یورو آورده داشته است.