افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 28 May , 2024
نگاهم به نوع تولید منطبق بر دغدغه‌های رهبری است 23 اسفند 1402
مدیرعامل شرکت چوب و کاغذمازندران مطرح کرد:

نگاهم به نوع تولید منطبق بر دغدغه‌های رهبری است

مدیرعامل چوب و کاغذمازندران با بیان اینکه با حمایت دولت و کارگروه کاغذ کشور بحث مطالبات ما از منابع طبیعی در بحث ۳۰۳هزار متر مکعب چوب الات مصوبه شده و در حال انجام است گفت :ا این اتفاق مبارک سال آینده تامین مواد اولیه از زراعت چوب سراسر کشور و بهره برداری از درختان شکسته افناده روند صعودی و مثبت خواهد داشت .