افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 21 February , 2024
تولید کاغذ به یکی از نمادهای هویتی ما تبدیل شد/ایران باید به صادرکننده کاغذتبدیل شود 10 آذر 1402
وزیر فرهنگ و ارشاد در مراسم جشن خودکفایی تولید کاغذ کتب درسی مطرح کرد:

تولید کاغذ به یکی از نمادهای هویتی ما تبدیل شد/ایران باید به صادرکننده کاغذتبدیل شود

اسماعیلی بیان کرد:ایران باید به صادرکننده کاغذتبدیل شود و نیازمندی داخل کشور را تامین و منطقه را تحت پوشش قرار دهد، دولت کار را از خود آغاز کرد و کتب درسی را با کاغذایرانی تولید کرد حال لازم است همه از جمله اصحاب مطبوعات نیز پای کار بیایند چون مهم ترین عایدی تولید کاغذ تحریر لبیک به رهبری است.